przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Załatw Sprawę - ePUAP (ESP)

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP

W celu skorzytania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  • posiadanie profilu zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Profil Urzędu Miasta

Wsparcie użytkowników ePUAP

udostępnił: Wydział Informatyki, wytworzono: 2012/01/26, odpowiedzialny/a: dyrektor, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2016/04/01 12:31:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2016/04/01 12:31:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/04/01 10:36:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/04/01 09:56:13 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/02/26 11:31:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/02/26 11:31:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/02/26 10:48:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2014/02/26 10:48:01 modyfikacja wartości
Kamil Kubiś 2013/09/24 11:29:18 modyfikacja wartości
Kamil Kubiś 2013/09/24 11:18:10 modyfikacja wartości
Kamil Kubiś 2013/09/24 11:16:57 modyfikacja wartości
Kamil Kubiś 2013/09/24 10:58:21 modyfikacja wartości
Kamil Kubiś 2013/09/24 10:53:18 modyfikacja wartości
Kamil Kubiś 2013/09/24 10:48:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/08/06 10:50:30 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/08/06 10:48:56 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/08/06 10:45:58 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/08/02 15:00:43 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/08/02 10:35:13 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/08/02 10:33:52 modyfikacja wartości
EUrzadAdmin 2012/01/27 14:16:22 modyfikacja wartości
EUrzadAdmin 2012/01/27 14:05:38 modyfikacja wartości
EUrzadAdmin 2012/01/27 13:58:11 modyfikacja wartości
EUrzadAdmin 2012/01/27 13:46:35 modyfikacja wartości
EUrzadAdmin 2012/01/27 13:40:12 modyfikacja wartości
EUrzadAdmin 2012/01/27 12:58:37 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/01/27 09:06:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/26 19:26:08 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/26 18:29:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/01/26 18:28:38 modyfikacja wartości
EUrzadAdmin 2012/01/26 15:23:52 modyfikacja wartości
EUrzadAdmin 2012/01/26 15:18:53 modyfikacja wartości
EUrzadAdmin 2012/01/26 15:17:41 modyfikacja wartości
EUrzadAdmin 2012/01/26 15:16:46 modyfikacja wartości
EUrzadAdmin 2012/01/26 15:03:55 modyfikacja wartości
EUrzadAdmin 2012/01/26 15:02:17 modyfikacja wartości
EUrzadAdmin 2012/01/26 14:54:57 modyfikacja wartości
EUrzadAdmin 2012/01/26 14:54:22 modyfikacja wartości
EUrzadAdmin 2012/01/26 14:40:59 modyfikacja wartości
EUrzadAdmin 2012/01/26 14:35:32 modyfikacja wartości
EUrzadAdmin 2012/01/26 14:11:29 modyfikacja wartości
EUrzadAdmin 2012/01/26 13:48:04 modyfikacja wartości
EUrzadAdmin 2012/01/26 13:41:05 modyfikacja wartości
EUrzadAdmin 2012/01/26 13:32:19 nowa pozycja