Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Urzędu Miasta Szczecin


Jeżeli wypełnisz wszystkie pola, kalkulator opłat pomoże Ci wyliczyć opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jaką będziesz musiał wpłacić przelewem na rachunek lub w kasie Urzędu Miasta Szczecin zobacz numery rachunków bankowych UM. Jeżeli będziesz chciał opłacić w kasie zgłoś się wcześniej do pok. 44 (prawe skrzydło) w celu nadania płatności do banku.

Pamiętaj, że jesteś zobowiązany samodzielnie wyliczyć wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń. Kalkulator pełni tylko rolę pomocniczą.

Czy Twoje zezwolenie zaczyna się w bieżącym roku (2020)? 

Wydruk