przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Ochrona danych osobowych / RODO

Obowiązek informacyjny Gminy Miasto Szczecin - Urzędu Miasta Szczecin

Kiedy załatwia Pani/ Pan sprawy w naszym Urzędzie, podaje Pani/ Pan nam swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej z Panią/ Panem umowy lub Pani/ Pana zgody. Dane osobowe możemy również pozyskiwać od osób trzecich lub innych organów publicznych. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Pani/Pana sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy. Poinformujemy Panią/ Pana o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Pani/ Pana prawa lub wolności. Szybko się nią zajmiemy, wyciągniemy wnioski i poprawimy sposób postępowania, aby jeszcze lepiej chronić Pani/ Pana dane. Jeśli uzna Pani/ Pan te działania za niewystarczające, może Pani/ Pana również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.

Administrator danych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie
pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin.
Infolinia urzędu: 91 424 5000

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) w osobie – Pan Piotr Janicki. Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta w Szczecinie, a także przysługujących Pani/ Panu uprawnień, może się Pani/ Pan skontaktować się z IOD telefonicznie 91 4245702 lub poprzez email iod@um.szczecin.pl. Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw. Aby zasięgnąć informacji nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z Wydziałem/Biurem prowadzącym Pani/ Pana sprawę (wskazanym najczęściej w nazwie nadawcy otrzymanego przez Panią/ Pana pisma lub w stopce wiadomości e-mail).

Źródło danych

Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania / Kategorie odnośnych danych

Będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Urząd Miasta Szczecin przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora może polegać w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych poprzez sieci i systemy administratora. W Gminie Miasto Szczecin - Urzędzie Miasta Szczecin przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Pani/ Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane oraz zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej z wyłączeniem: nagrań rozmów telefonicznych i zapisów czatów obsługiwanych przez Centrum Informacji Mieszkańców Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin - przez okres 3 miesięcy, nagrań z monitoringu wizyjnego budynku przez okres do 3 miesięcy, rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta Szczecin- przez okres 30 dni.

Odbiorcy danych

Mogą nimi być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którymi zawieramy umowy powierzenia danych.

Pani/ Pana prawa

  1. prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;
  2. prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
  7. prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;

Zgoda na przetwarzanie danych

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody, podanie przez Panią/ Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne aby załatwić sprawę.

Przekazywanie danych/ Profilowanie

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Klauzula informacyjna w sprawach załatwianych milcząco

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Informatyki
wytworzono:
2018/05/24
odpowiedzialny/a:
Inspektor ochrony danych
wprowadził/a:
Tomasz Czerniawski
dnia:
2023/10/01 08:30:03
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/10/01 08:30:03 aktualizacja
Tomasz Czerniawski 2023/10/01 08:28:46 aktualizacja
Anna Tarnawska 2021/05/14 12:54:08 aktualizacja
Tomasz Czerniawski 2021/05/05 11:20:02 aktualizacja
Tomasz Czerniawski 2020/12/11 14:16:25 aktualizacja
Ewa Szynkowska 2018/07/05 09:23:21 aktualizacja
Tomasz Czerniawski 2018/07/05 08:56:15 aktualizacja
Tomasz Czerniawski 2018/07/05 08:52:37 aktualizacja
Tomasz Czerniawski 2018/05/25 14:36:08 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2018/05/25 10:32:26 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2018/05/25 09:09:53 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2018/05/24 10:49:15 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2018/05/24 10:00:07 nowa pozycja