panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Dziennik zmian


Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Procedury Urzędu Miasta Szczecin 2021/09/17 08:32:09 Andrzej Żbikowski aktualizacja przygotuj
Procedury dla osób z wadą słuchu 2021/09/06 07:34:15 Andrzej Żbikowski aktualizacja treści
Najczęściej zadawane pytania - sprzęt pływający 2021/09/03 10:11:08 Andrzej Żbikowski aktualizacja
Zarezerwuj Wizytę 2021/09/03 09:49:49 Anna Tarnawska zmiana treści
Sekretariaty 2021/09/03 08:25:21 Anna Tarnawska aktualizacja USC
Najczęściej zadawane pytania 2021/09/01 13:29:46 Andrzej Żbikowski zmiana na punktory
Informacje teleadresowe 2021/08/31 21:19:01 Tomasz Czerniawski aktualizacja
Ankieta jakości obsługi interesantów 2021/08/10 12:54:56 Tomasz Czerniawski nowa pozycja
TAXI Informacje 2021/08/06 12:05:55 Andrzej Żbikowski Zaktualizowano wpis
10  Prawo Miejscowe 2021/08/06 12:03:03 Andrzej Żbikowski Zaktualizowano wpis
11  Informacja Urzędowa 2021/07/07 14:34:41 Tomasz Czerniawski poprawki edycyjne
12  Ochrona danych osobowych / RODO 2021/05/14 12:54:08 Anna Tarnawska aktualizacja
13  Formularze deklaracji elektronicznej (e-Deklaracja) 2021/05/04 14:36:58 Tomasz Czerniawski poprawki
14  Rejestry i Mapy 2021/04/27 15:28:27 Tomasz Czerniawski nowa pozycja
15  Mapy 2021/04/27 15:27:04 Tomasz Czerniawski aktualizacja hiperłączy
16  Deklaracja dostępności 2021/03/23 14:23:59 Tomasz Czerniawski aktualizacja roczna
17  Redakcja 2021/03/08 13:47:18 Tomasz Czerniawski nowa pozycja
18  Tryby załatwiania spraw 2021/02/10 11:50:47 Andrzej Żbikowski aktualizacja treści
19  Informacje o deklaracjach 2021/01/13 13:13:12 Tomasz Czerniawski aktualizacja treści
20  Gospodarka odpadami 2020/12/31 21:23:18 Tomasz Czerniawski uaktulnienie informacji
21  Archiwum formularzy deklaracji 2020/12/31 21:01:57 Tomasz Czerniawski dodanie punktu 5.
22  Okoliczność złożenia deklaracji powstała od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 2020/12/31 20:59:37 Tomasz Czerniawski nowa pozycja
23  Deklaracja opłat za odpady krok po kroku 2020/12/31 20:26:16 Tomasz Czerniawski aktualizacja
24  Załatw Sprawę 2020/10/01 13:30:55 Anna Tarnawska wykasowanie baneru
25  Ankieta informacyjna 2020/08/19 13:02:45 Tomasz Czerniawski Zaktualizowano wpis
26  Najczęściej zadawane pytania - nieruchomości 2020/08/12 13:44:29 Tomasz Czerniawski aktualizacja
27  Dowody rejestracyjne 2020/07/07 13:16:25 Tomasz Czerniawski przeniesienie komunikatu
28  Prawa jazdy 2020/07/07 13:13:44 Tomasz Czerniawski przeniesienie komunikatu
29  Najczęściej zadawane pytania - głosowanie przez pełnomocnika 2020/06/30 15:13:11 Andrzej Żbikowski aktualizacja
30  Okoliczność złożenia deklaracji powstała od dnia 24 listopada 2015 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. 2019/12/03 10:25:38 Tomasz Czerniawski nowa pozycja
31  Wyszukiwarka obwodów wyborczych 2019/10/28 12:10:01 Tomasz Czerniawski aktualizacja
32  Najczęściej zadawane pytania - rejestracja pojazdów 2019/06/26 14:45:51 Konrad Batogowski aktualizacja
33  Najczęściej zadawane pytania - prawo jazdy 2019/06/21 14:46:04 Andrzej Żbikowski nowa pozycja
34  Najczęściej zadawane pytania - pełnomocnik 2019/06/19 10:32:55 Andrzej Żbikowski Zaktualizowano wpis
35  Najczęściej zadawane pytania - działalność gospodarcza 2019/05/27 12:16:37 Andrzej Żbikowski aktualizacja
36  Informacje branżowe 2019/05/20 09:53:16 Andrzej Żbikowski ujednolicenie czcionki
37  Podatek od nieruchomości 2019/04/11 15:22:03 Andrzej Żbikowski dodanie treści
38  Najczęściej zadawane pytania - utrata dokumentów 2019/04/10 15:11:21 Andrzej Żbikowski Zaktualizowano wpis
39  Najczęściej zadawane pytania - akta ewidencji ludności 2019/04/10 15:00:58 Andrzej Żbikowski aktualizacja
40  Najczęściej zadawane pytania - dowody osobiste 2019/04/10 14:57:42 Andrzej Żbikowski aktualizacja
41  Najczęściej zadawane pytania - sprawy meldunkowe 2019/04/10 14:51:54 Andrzej Żbikowski aktualizacja
42  Spis telefonów 2019/01/16 11:14:23 Tomasz Czerniawski aktualizacja
43  - 2017/11/27 14:32:30 Tomasz Czerniawski Utworzenie
44  Zatrzymane dowody rejestracyjne 2017/07/31 15:05:42 Anna Tarnawska Zaktualizowano wpis
45  TAXI - pytania egzaminacyjne 2017/06/23 08:25:39 Tomasz Czerniawski Zaktualizowano wpis
46  Najczęściej zadawane pytania - zgromadzenia publiczne 2017/06/12 13:50:07 Agnieszka Klimek Zaktualizowano wpis
47  techniczny 2017/06/07 12:10:51 Tomasz Czerniawski Zaktualizowano wpis
48  e-URZĄD Miasta Szczecin 2017/02/13 12:35:46 Tomasz Czerniawski dodanie linku do stanu kolejki
49  Umawianie wizyt 2017/01/30 09:48:45 Tomasz Czerniawski Dodano wpis
50  Bieżący stan kolejki 2016/11/30 14:51:13 Tomasz Czerniawski Zaktualizowano wpis
Wydruk