panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Dziennik zmian


Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Procedury Urzędu Miasta Szczecin 2022/05/18 12:47:41 Andrzej Żbikowski aktualizacja podstawa prawna
Sekretariaty 2022/04/28 14:35:17 Tomasz Czerniawski aktualizacja WZKiOL
Archiwum formularzy deklaracji 2022/04/12 12:21:00 Tomasz Czerniawski dodanie punktu 6.
Informacje branżowe 2022/03/10 07:24:40 Andrzej Żbikowski aktualizacja podstawy prawnej
Deklaracja dostępności 2022/03/04 13:41:43 Tomasz Czerniawski aktualizacja roczna
Formularze deklaracji elektronicznej (e-Deklaracja) 2022/02/22 15:39:04 Tomasz Czerniawski dodanie: Instrukcja wysyłania e-Deklaracji
Centralny Rejestr Spraw Urzędu Miasta Szczecin 2022/02/14 13:09:38 Tomasz Czerniawski zmiana komunikatu
Centralny Rejestr Skarg Urzędu 2022/02/14 13:08:51 Tomasz Czerniawski zmiana komunikatu
Deklaracja opłat za odpady krok po kroku 2022/01/28 09:38:28 Tomasz Czerniawski poprawka edycyjna
10  Informacje o deklaracjach 2022/01/24 08:17:36 Tomasz Czerniawski poprawka edycyjna
11  Gospodarka odpadami 2022/01/21 14:14:15 Tomasz Czerniawski zmiany w układzie tekstu
12  Deklaracje na podatki lokalne 2022/01/17 09:41:30 Tomasz Czerniawski nowa pozycja
13  Załatw Sprawę 2022/01/14 13:18:02 Tomasz Czerniawski uzupełnienie o nowe linki
14  Zarezerwuj Wizytę 2021/12/10 13:57:32 Anna Tarnawska zmiana treści
15  Jak poruszać się po Urzędzie żeby załatwić sprawę? 2021/12/08 13:13:37 Tomasz Czerniawski komunikat
16  Najczęściej zadawane pytania - dowody osobiste 2021/11/08 07:48:35 Andrzej Żbikowski aktualizacja
17  Dowody osobiste 2021/11/05 13:27:11 EUrzadAdmin dodanie treści
18  Procedury dla osób z wadą słuchu 2021/09/06 07:34:15 Andrzej Żbikowski aktualizacja treści
19  Najczęściej zadawane pytania - sprzęt pływający 2021/09/03 10:11:08 Andrzej Żbikowski aktualizacja
20  Najczęściej zadawane pytania 2021/09/01 13:29:46 Andrzej Żbikowski zmiana na punktory
21  Informacje teleadresowe 2021/08/31 21:19:01 Tomasz Czerniawski aktualizacja
22  Ankieta jakości obsługi interesantów 2021/08/10 12:54:56 Tomasz Czerniawski nowa pozycja
23  TAXI Informacje 2021/08/06 12:05:55 Andrzej Żbikowski Zaktualizowano wpis
24  Prawo Miejscowe 2021/08/06 12:03:03 Andrzej Żbikowski Zaktualizowano wpis
25  Informacja Urzędowa 2021/07/07 14:34:41 Tomasz Czerniawski poprawki edycyjne
26  Ochrona danych osobowych / RODO 2021/05/14 12:54:08 Anna Tarnawska aktualizacja
27  Rejestry i Mapy 2021/04/27 15:28:27 Tomasz Czerniawski nowa pozycja
28  Mapy 2021/04/27 15:27:04 Tomasz Czerniawski aktualizacja hiperłączy
29  Redakcja 2021/03/08 13:47:18 Tomasz Czerniawski nowa pozycja
30  Tryby załatwiania spraw 2021/02/10 11:50:47 Andrzej Żbikowski aktualizacja treści
31  Okoliczność złożenia deklaracji powstała od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 2020/12/31 20:59:37 Tomasz Czerniawski nowa pozycja
32  Ankieta informacyjna 2020/08/19 13:02:45 Tomasz Czerniawski Zaktualizowano wpis
33  Najczęściej zadawane pytania - nieruchomości 2020/08/12 13:44:29 Tomasz Czerniawski aktualizacja
34  Dowody rejestracyjne 2020/07/07 13:16:25 Tomasz Czerniawski przeniesienie komunikatu
35  Prawa jazdy 2020/07/07 13:13:44 Tomasz Czerniawski przeniesienie komunikatu
36  Najczęściej zadawane pytania - głosowanie przez pełnomocnika 2020/06/30 15:13:11 Andrzej Żbikowski aktualizacja
37  Okoliczność złożenia deklaracji powstała od dnia 24 listopada 2015 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. 2019/12/03 10:25:38 Tomasz Czerniawski nowa pozycja
38  Wyszukiwarka obwodów wyborczych 2019/10/28 12:10:01 Tomasz Czerniawski aktualizacja
39  Najczęściej zadawane pytania - rejestracja pojazdów 2019/06/26 14:45:51 Konrad Batogowski aktualizacja
40  Najczęściej zadawane pytania - prawo jazdy 2019/06/21 14:46:04 Andrzej Żbikowski nowa pozycja
41  Najczęściej zadawane pytania - pełnomocnik 2019/06/19 10:32:55 Andrzej Żbikowski Zaktualizowano wpis
42  Najczęściej zadawane pytania - działalność gospodarcza 2019/05/27 12:16:37 Andrzej Żbikowski aktualizacja
43  Podatek od nieruchomości 2019/04/11 15:22:03 Andrzej Żbikowski dodanie treści
44  Najczęściej zadawane pytania - utrata dokumentów 2019/04/10 15:11:21 Andrzej Żbikowski Zaktualizowano wpis
45  Najczęściej zadawane pytania - akta ewidencji ludności 2019/04/10 15:00:58 Andrzej Żbikowski aktualizacja
46  Najczęściej zadawane pytania - sprawy meldunkowe 2019/04/10 14:51:54 Andrzej Żbikowski aktualizacja
47  Spis telefonów 2019/01/16 11:14:23 Tomasz Czerniawski aktualizacja
48  Zatrzymane dowody rejestracyjne 2017/07/31 15:05:42 Anna Tarnawska Zaktualizowano wpis
49  TAXI - pytania egzaminacyjne 2017/06/23 08:25:39 Tomasz Czerniawski Zaktualizowano wpis
50  Najczęściej zadawane pytania - zgromadzenia publiczne 2017/06/12 13:50:07 Agnieszka Klimek Zaktualizowano wpis
Wydruk