panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Redakcja

eUrząd Urzędu Miasta Szczecin redagują dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie swoich kompetencji.

Informacja Urzędu Miasta:

Administratorzy strony eUrząd:

  • Tomasz Czerniawski
  • Anna Tarnawska
     
    Kontakt:
Wydruk