panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Dowody rejestracyjne

Czy dowód rejestracyjny jest do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić podając numer rejestracyjny i ostatnie pięć znaków z numeru VIN (nadwozia/podwozia lub ramy pojazdu – rubryki A i E w dokumentach rejestracyjnych) na stronie info-car.pl


Wydruk