panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Dowody osobiste

W Urzędzie Miasta Szczecin istnieje możliwość uzyskania informacji o dowodach osobistych wyprodukowanych przez Drukarnię Skarbową w Warszawie.

Ponadto informację o tym, czy dowód osobisty jest przygotowany do odbioru, można uzyskać pod numerami:

  • mieszkańcy lewobrzeża Szczecina - tel. 91 42 45 000 i fax: 91 42 45 326
  • mieszkańcy prawobrzeża Szczecina - tel. 91 46 29 602, 91 46 29 603 i fax: 91 46 29 601

oraz pod adresem e-mail: boi@um.szczecin.pl

Aby sprawdzić, czy dowód osobisty jest przygotowany do odbioru, należy wpisać poniżej swój numer PESEL.

Podaj numer PESEL (11 cyfr):

 

Wydruk