panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Zarezerwuj Wizytę

Bieżąca rezerwacja wizyt poprzez sieć Internet jest usługą, która umożliwia umówienie się na wizytę w konkretny dzień i na godzinę*. Usługa jest bezpłatna.

* Godzina wizyty jest godziną przewidywaną, która jest ustalana na podstawie średniego czasu obsługi w zakresie określonej usługi oraz na zasadzie obsługi jednej sprawy na jednym bilecie.

 

Umawianie wizyt internetowych jest możliwe tylko na najbliższe 14 dni.

Wybierz miejsce, w którym chcesz zarezerwować wizytę:

Bieżąca rezerwacja wizyt poprzez sieć Internet - odnośnik prowadzi do serwisu umawiania wizyt

Odwołaj elektronicznie wizytę, jeżeli zaszła taka konieczność:

Odwołanie wizyty przez Internet - odnośnik prowadzi do serwisu zewnętrznego


Brak numeru PESEL, NIP, REGON

Chcesz się umówić na wizytę, ale nie masz numeru PESEL, NIP, REGON.
Wpisz datę urodzenia w formacie RRRRMMDD i 3 dowolne cyfry.
Zapamiętaj cyfry - będą potrzebne przy pobraniu biletu.

Ви хочете домовитись про зустріч, але у вас немає номера PESEL, NIP, REGON.
Введіть дату народження у форматі РРРРММДД та будь-які 3 цифри.
Запам’ятайте цифри - вони знадобляться при завантаженні квитка.

Want to make an appointment but have no PESEL, NIP, or REGON?
Enter your date of birth as YYYYMMDD and 3 digits of your choice.
Remember those digits – you will need them for your ticket.

Wydruk