panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Ewidencje i Rejestry


Zamiany międzylokatorskie na terenie miasta Szczecin Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów na terenie Miasta Szczecin Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
Ewidencja Instruktorów Nauki Jazdy Rejestr miejsc pochówku Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Rejestr umów Rejestr petycji Rejestr zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę Wykaz informacji o środowisku Wykaz informacji udostępnianych na wniosek Gminna Ewidencja Zabytków PUNKTACJA DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NAJEM LOKALU KOMUNALNEGO W NABORZE 2014 R. - WYSZUKIWARKA PUNKTACJA DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NAJEM LOKALU KOMUNALNEGO W NABORZE 2012 R. - WYSZUKIWARKA Projekt wykazu osób wstępnie zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na mieszkania DO REMONTU wykonanego na koszt przyszłego najemcy Projekt wykazu osób wstępnie zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na mieszkania DLA GOSPODARSTW O NISKICH DOCHODACH Pojekt wykazu osób wstępnie zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na mieszkania z zasobu TBS Rejestr telefonów Zasłużeni obywatele Honorowi Obywatele Miasta Szczecin Pionierzy Miasta Szczecin
Wydruk