panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Prawa jazdy

Czy prawo jazdy jest do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić podając nr PESEL oraz imię i nazwisko na stronie info-car.pl


Wydruk