Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Numer Tytuł procedury
WPiOL-I Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WPiOL-II Podatek rolny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WPiOL-III Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WPiOL-IV Podatek leśny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WPiOL-V Odwołania i zażalenia w trybie postępowania
WPiOL-VI Wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie
WPiOL-VII Wznowienie postępowania
WPiOL-VIII Zmiana decyzji ostatecznej
WPiOL-IX Stwierdzenie nadpłaty podatku
WPiOL-X Wgląd w akta
WPiOL-XI Opłata skarbowa Wnioski w sprawie zwrotu opłaty skarbowej
WPiOL-XII Opłata skarbowa Wnioski w sprawie stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej
WPiOL-XIII Zmiana danych osobowych
WPiOL-XV Ulga (odroczenie, raty, umorzenie) dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w podatku od: nieruchomości/środków transportowych/rolnego i leśnego, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, opłatach od: posiadania psa/targowej/skarbowej/za gospodarowanie odpadami komunalnymi
WPiOL-XVI Ulga (odroczenie, raty, umorzenie) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w podatku od: nieruchomości/środków transportowych/rolnego i leśnego, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, opłatach: skarbowej/targowej/za gospodarowanie odpadami komunalnymi
WPiOL-XVII Ulga (odroczenie, raty, umorzenie) dla osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej w podatku od: nieruchomości/środków transportowych/rolnego i leśnego, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, opłatach: skarbowej/targowej/za gospodarowanie odpadami komunalnymi
WPiOL-XVIII Ulga (odroczenie, raty, umorzenie) w podatkach stanowiących dochód gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe: podatek od spadków i darowizn/od czynności cywilnoprawnych/od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej
WPiOL-XIX Wniosek w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Miasta Szczecin
WPiOL-XX Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
WPiOL-XXI Podatki i opłaty lokalne: od nieruchomości/ rolny/ leśny/ od środków transportowych/ za gospodarowanie odpadami komunalnymi.* Wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ niefigurowaniu* w ewidencji.
WPiOL-XXIII Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego (dochodowość)
WPiOL-XXIV Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania na wezwanie organu podatkowego (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WPiOL-XXVI Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WPiOL-XXXI Wydawanie kopii / uwierzytelnionych kopii / uwierzytelnionych odpisów dokumentów w trybie ordynacji podatkowej
WPiOL-XXXIII Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) - WPiOL-VII
WPiOL-XXXIV Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) - WPiOL-VII
WPiOL-XXXV Podatek rolny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) - WPiOL-VII
WPiOL-XXXVI Podatek leśny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych) - WPiOL-VII
WPiOL-XXXVII Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania na wezwanie organu podatkowego (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WPiOL-XXXVIII Podatek rolny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania na wezwanie organu podatkowego (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)
WPiOL-XXXIX Podatek leśny od osób fizycznych zgłoszenie przedmiotu opodatkowania na wezwanie organu podatkowego (indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych)

Wydruk