Centralny Rejestr Skarg Urzędu

System obejmuje petycje, skargi i wnioski wprowadzane przez pracowników Referatu Skarg i Wniosków Wydziału Organizacyjnego lub upoważnionych pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta.

Przykład:
Na dokumencie znajdujemy numer skargi: 654/S/03
Część numeru zaznaczoną kolorem czerwonym, czyli 654, wpisujemy do poniższego pola edycyjnego. Część zaznaczona na niebiesko czyli 03 oznacza rok 2003, który wybieramy z listy.

Wydruk