Załatw Sprawę - PWPW (ESP)

Podstawy prawne:

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (z 2009 r. Dz. U. Nr 9, poz. 46), z dniem 30 marca 2010 r. wprowadzono możliwość złożenia wniosku elektronicznego do organu właściwego do spraw wydawania praw jazdy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (z 2009 r. Dz. U. Nr 74, poz. 634), z dniem 1 stycznia 2011 r. wprowadzono możliwość złożenia wniosku elektronicznego do organu właściwego do spraw rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Sprawy, które można załatwić poprzez skrzynkę podawczą PWPW:

  • Wydanie prawa jazdy,
  • Czasową rejestrację pojazdu,
  • Rejestrację pojazdu,
  • Wyrejestrowanie pojazdu.

Wniosek można złożyć po zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na stronie:

https://www.esp.pwpw.pl

Opis związany z usługą można odnaleść na stronie:

https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Do złożenia podpisu i przesłania wniosku drogą elektroniczną wymagany jest ważny certyfikat kwalifikowany w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.).
Wypełniony formularz opatrzony podpisem kwalifikowanym, zgodnie z przepisami o podpisie elektronicznym, jest przekazywany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej do właściwego organu w Urzędzie Miasta Szczecin.


Wydruk