panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXVI
Zgłoszenie zmiany adresu do korespondencji

Podstawa prawna: art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie zmiany adresu do korespondencji” (BOI-61).

2. Do wglądu:
• dowód osobisty wnioskodawcy.

II.OPŁATY:

1. Za dokonanie zmiany adresu do korespondencji opłaty nie pobiera się.

2. Opłata skarbowa:
- za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł,
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI

1. Zgłoszenie zmiany adresu do korespondencji można dokonać:
- osobiście w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów,
- poprzez pełnomocnika (należy dołączyć pełnomocnictwo i okazać do wglądu dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika),
- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP lub za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym,
- korespondencyjnie poprzez operatora pocztowego.

2. Przedsiębiorca posiadający wpis do CEIDG powinien dokonać zgłoszenia zmiany adresu do korespondencji odrębnym wnioskiem CEIDG-1 (art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla przedsiębiorców).
 

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk