Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XCIX
Wydanie wtórnika uprawnienia do wykonywanie transportu drogowego

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.
Odebrać dokument będziesz mógł:
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika.

PRZYGOTUJ

1. „Wniosek o wydanie wtórnika uprawnienia do wykonywania transportu drogowego” (BOI-53).
2. Do wniosku dołącz:
• dokumenty potwierdzające, że utraciłeś uprawnienie na skutek okoliczności niezależnych od Ciebie (jeśli podałeś takie okoliczności we wniosku).

ILE ZAPŁACISZ

Opłatę za wydanie wtórnika uprawnienia zapłacisz przed odbiorem dokumentu:
• 10 % opłaty jak za udzielenie uprawnienia - w przypadku kiedy nie miałeś wpływu na utratę dokumentu (kradzież itp.),
• 25 % opłaty jak za udzielenie uprawnienia - w innych przypadkach.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk