przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wydział Sportu


WS-VII
Przyznawanie nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników i trenerów.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XIII/305/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników i trenerów.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek:
• „Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodnika” (WS-6) lub
• „Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Szczecin dla trenera” (WS-7) lub
• „Wniosek o przyznanie wyróżnienia Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodnika” (WS-8) lub
• „Wniosek o przyznanie wyróżnienia Prezydenta Miasta Szczecin dla trenera” (WS-9). 
2. Załącznik do wniosku potwierdzający osiągnięcia zawodnika. 

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni.

Po akceptacji Komisji Sportu i Prezydenta Miasta.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Sportu (WS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania nagrody lub wyróżnienia. 

udostępnił: Wydział Sportu, wytworzono: 2016/04/05, odpowiedzialny/a: Krzysztof Kupis, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2018/10/24 09:59:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2018/10/24 09:59:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/07/31 15:16:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/08 09:08:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/08 09:08:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/08 09:04:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/05 09:04:43 nowa pozycja