Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXIX
Rejestracja pojazdu po zmianie adresu miejsca zamieszkania na teren innego starostwa

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek o rejestrację pojazdu możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę - druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony wniosek: "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację – wyrejestrowanie pojazdu" (WSO-29)

2. Zabierz ze sobą
• dowód osobisty lub paszport dodatkowo w przypadku cudzoziemca dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium RP oraz w przypadku braku zameldowania w Szczecinie dokument potwierdzający adres zamieszkania w Szczecinie,
• w przypadku, kiedy kupiłeś pojazd na firmę przynieś umowę spółki cywilnej oraz jeśli masz możliwość wydrukowania - wypis z KRS, zaświadczenie z CEiDG przyśpieszy to załatwienie sprawy,
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu,
• polisa OC.

3. Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• dowód własności pojazdu np. umowa zakupu, faktura, rachunek itp.,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana (w przypadku gdy zagubiłeś kartę pojazdu musisz załączyć zaświadczenie wydane przez urząd gdzie ostatnio był pojazd zarejestrowany),
• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (zbędne, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym widnieje informacja o ważnym badaniu technicznym),
• dowód rejestracyjny, jeśli pojazd był już zarejestrowany (w przypadku gdy zagubiłeś dowód rejestracyjny musisz załączyć zaświadczenie wydane przez urząd, gdzie ostatnio był pojazd zarejestrowany),
• tablice rejestracyjne.

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata skarbowa:
- za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
(nie musisz płacić za upoważnienie jeśli upoważniłeś do załatwienia sprawy małżonka, rodziców, dziadków, pradziadków, wnuków, prawnuków, pełnoletnie dziecko, rodzeństwo).

2. Opłata za rejestrację:
Samochód, autobus, ciągnik samochodowy - 180,50 zł.
- 178,50 zł. – opłata administracyjna,
- 2,00 zł. – opłata ewidencyjna,
Motocykl, quad – 121,50 zł.
- 120,00 zł. – opłata administracyjna,
- 1,50 zł. – opłata ewidencyjna,
Przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 121,50 zł.
- 120,00 zł. – opłata administracyjna,
- 1,50 zł. – opłata ewidencyjna,
Motorower - 111,50 zł.
- 110,00 zł. – opłata administracyjna,
- 1,50 zł. – opłata ewidencyjna,
Tablice indywidualne - 1000,00 zł.

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiana sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewów z wpisanym w tytule rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

CZAS OCZEKIWANIA

W dniu rejestracji otrzymasz tablice rejestracyjne, nalepkę na szybę oraz pozwolenie czasowe ważne do 30 dni. Przed upływem ważności pozwolenia czasowego zgłoś się po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego. Jeśli dowód będzie gotowy do odbioru otrzymasz SMS na numer telefonu podany we wniosku o rejestrację pojazdu. Możesz również sam sprawdzić stan realizacji produkcji dowodu na stronie www.info-car.pl

WAŻNE INFORMACJE

1. Wszystkie dokumenty które załączysz do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, musisz załączyć w ORYGINALE.
2. Możemy wydać tablice rejestracyjne zmniejszone jeśli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych (tablic takich nie wydajemy dla motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystycznej i pojazdów „samochodowy inny”.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 72, 74 ust. 1 i art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
• § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689).


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk