Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XIII
Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 i 3, art. 72, art. 73, art. 77, art. 78 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016r., poz. 391 ze zm.); § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015r., poz. 1604 t.j.); § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016r., poz. 319 t.j.); art. 1 ust. 1 pkt 2, załącznik cz. IV kol. 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych”.

2.Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych.

3.Wykazanie interesu faktycznego w przypadku niewykazania interesu prawnego (udostępnienie danych następuje pod warunkiem uzyskania zgody osoby, o której dane wystąpił wnioskodawca).

4. Dowód dokonania opłaty.

5. Dowód osobisty (do wglądu).

6. Pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.

II.OPŁATY:

1. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych (dotyczy 1 osoby lub jednego dokumentu) wynosi 31 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem - nr rachunku: 37 1020 4795 0000 9602 0315 6015.

2. Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo - 17 zł.                                                                      

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem - nr rachunku: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Udostępnienie danych następuje w terminie do 30 dni. W przypadku kiedy nie zostaną spełnione warunki określone w przepisach następuje odmowa udostępnienia danych w drodze decyzji administracyjnej.

2. Wniosek można złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesantów, przesłać drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną (http://epuap.gov.pl adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /umszczecin/skrytka). Wniosek złożony w postaci dokumentu elektronicznego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP.                                                                      

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk