Wydział Spraw Obywatelskich

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Spraw Obywatelskich
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LV
Karta pojazdu

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę – druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony Wniosek o wydanie wtórnika" (WSO-31)

2. Zabierz ze sobą:
• dowód osobisty
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu
• polisa OC

3. Jeśli chcesz wymienić kartę pojazdu z powodu jej zniszczenia dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• dowód rejestracyjny
• karta pojazdu

4. Jeśli utraciłeś kartę do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• dowód rejestracyjny
• stosowne oświadczenie o zagubieniu karty pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

5. Jeśli utraciłeś kartę pojazdu ale kupiłeś pojazd z innego miasta i nie przerejestrowałeś jeszcze pojazdu na siebie:
• zaświadczenie z danymi zawartymi w zagubionym dokumencie, wystawione przez urząd, w którym pojazd był ostatnio zarejestrowany,
• stosowne oświadczenie o zagubieniu karty pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
• pozostałe dokumenty opisane w procedurze WSO-LXII - REJSTRACJA POJAZDU (NOWEGO I UŻYWANEGO) PO ZMIANIE WŁAŚCICIELA W KRAJU

6. Jeśli utraciłeś kartę pojazdu przed pierwszą rejestracją pojazdu w Polsce dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• pisemną informację od producenta lubi importera potwierdzające, że utracona karta pojazdu została wydana

dokumenty opisane w procedurze WSO-LXII - REJSTRACJA POJAZDU (NOWEGO I UŻYWANEGO) PO ZMIANIE WŁAŚCICIELA W KRAJU

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata skarbowa:

 • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków)

2. Opłata administracyjna: za wydanie wtórnika karty pojazdu - 75,00 zł
3. Opłata ewidencyjna 

 • za wydanie wtórnika karty pojazdu - 0,50 zł,

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiania sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu z wpisanym rodzajem czynności, numerem VIN i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 77 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 451).
• §1  ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016 r., poz. 457).
• § 11 ust. 2 pkt 30 lit y załącznika nr I do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j: DZ.U z 2019r., poz.2130).


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk