Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-CXXI
Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Dowód osobisty do wglądu

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 

Rodzaj znalezionej rzeczy

Organ/osoba właściwa do przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy lub do przyjęcia rzeczy znalezionej  

 Rzecz, której właściciel, posiadacz (osoba uprawniona do odbioru rzeczy) i jego miejsce pobytu są znane znalazcy 

Osoba uprawniona do odbioru rzeczy 

 Rzecz, której właściciel, posiadacz (osoba uprawniona do odbioru rzeczy) i jego miejsce pobytu nie są znane znalazcy 

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta) 

 Rzecz znaleziona w cudzym pomieszczeniu

Osoba zajmująca pomieszczenie (właściciel, najemca, użytkownik).

Osoba zajmująca pomieszczenie może zażądać oddania jej znalezionej rzeczy na przechowanie.  

 Pieniądze, papiery wartościowe, wyroby ze złota, platyny, srebra, w tym monet, wyrobów użytkowych ze złota, platyny lub srebra, kamieni szlachetnych, pereł oraz koralu lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, której właściciel, posiadacz (osoba uprawniona do odbioru rzeczy) i jego miejsce pobytu nie są znane znalazcy

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta) 

 Rzecz, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy, oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta) 

 Rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe

Najbliższa jednostka Policji 

 Dowód osobisty

Organ dowolnej gminy, Policja, inny organ administracji publicznej lub placówka konsularna Rzeczypospolitej Polskiej 

 Paszport

 Najbliższy organ paszportowy, Policja lub inny organ administracji publicznej

 Rzecz znaleziona w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego

Zarządca budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca) 

 

1. W przypadku gdy przechowanie lub oddanie rzeczy przez znalazcę jest niemożliwe albo połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia się rzeczy, trudnościami lub znacznymi kosztami, znalazca może ograniczyć się do wskazania osobie uprawnionej do odbioru rzeczy, właściwemu staroście lub właściwemu zarządcy miejsca, w którym rzecz się znajduje.

2. Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego.

3. Właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk