Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXXI
Zmiana rodzaju pojazdu

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę – druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z tytułu zmiany" (WSO-32)

2. Zabierz ze sobą
• dowód osobisty
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu
• polisa OC

3. Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• karta pojazdu - jeśli była wydana (przy odbiorze nowego dowodu rejestracyjnego).
• dowód rejestracyjny
• dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,
• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata skarbowa
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków)
2. Opłata administracyjna
• za blankiet dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł,
• za blankiet pozwolenia czasowego - 18,50 zł (wydanie pozwolenia czasowego nie jest obowiązkowe- wydajemy je na wniosek).
3. Opłata ewidencyjna
• za dowód rejestracyjny - 0,50 zł,
• za pozwolenie czasowe - 0,50 zł.

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiania sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu z wpisanym rodzajem czynności, numerem VIN i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

CZAS OCZEKIWANIA

W dniu złożenia wniosku zostanie wysłane zamówienie na wyprodukowanie nowego dowodu rejestracyjnego. Jeśli dowód rejestracyjny będzie gotowy do odbioru otrzymasz SMS na numer telefonu podany przez Ciebie na wniosku. Możesz również sam sprawdzić stan realizacji produkcji dowodu rejestracyjnego na stronie: www.info-car.pl

WAŻNE INFORMACJE

1. Jeśli sprowadziłeś pojazd z zagranicy i jeszcze go nie zarejestrowałeś w Polsce przed dokonaniem zmian należy przeprowadzić badanie techniczne pojazdu.
2. Jeśli posiadasz pojazd nowy, dla którego wydano świadectwo homologacji zmiany rodzaju pojazdu możesz dokonać dopiero po zakończeniu procesu rejestracji pojazdu tj. gdy otrzymasz decyzję o rejestracji stałej pojazdu i dowodu rejestracyjnego.
3. Jeśli pojazd nie ma aktualnych badań technicznych musisz złożyć w depozycie dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne a następnie pobrać tablice tymczasowe w celu przejazdu na badania techniczne.
4. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, musisz załączyć w ORYGINALE.

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 78 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 66 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
• § 18 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.)
• § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r. poz. 689).


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk