Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXXVI
Czasowe wycofanie i przywrócenie pojazdu do ruchu

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek o rejestrację pojazdu możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę - druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony wniosek: „Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu” (WSO-37)

2. Zabierz ze sobą:
• dowód osobisty
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu
• polisa OC

3. Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• dowód rejestracyjny pojazdu,
• karta pojazdu, jeśli była wydana,
• tablice rejestracyjne.
• dokument własności pojazdu, jeśli pojazd nie jest na Ciebie zarejestrowany

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata skarbowa:
- za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie musisz płacić za upoważnienie jeśli upoważniłeś do załatwienia sprawy małżonka, rodzica, dziadka, pradziadka, wnuka, prawnuka, pełnoletnie dziecko, rodzeństwo).

2. Opłata administracyjna za wycofanie pojazdu z ruchu:
• na okres 2 miesięcy – 80,00 zł,
dodatkowe opłaty w przypadku wycofania pojazdu na okres dłuższy niż 2 miesiące:
• od 3 do 12 miesiąca – 4,00 zł (za każdy miesiąc),
• od 13 do 24 miesiąca – 2,00 zł (za każdy miesiąc),
• od 25 do 48 miesiąca – 0,25 zł (za każdy miesiąc).

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiana sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewów z wpisanym w tytule rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

- opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
- opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki

WAŻNE INFORMACJE

1. Pojazd możesz wycofać czasowo z ruchu tylko w tym urzędzie, w którym jest zarejestrowany.
2. Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu tablice i dowód rejestracyjny przechowywane są w depozycie.
3. Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
- samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
- ciągniki samochodowe,
- pojazdy specjalne,
- autobusy.
4. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
5. Jeśli chcesz przedłużyć okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu musisz złożyć wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (WSO-37), do którego dołącz:
- kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
- decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
6. Jeśli upłynie termin czasowego wycofania pojazdu z ruchu na Twój wniosek (do którego dołączasz decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu) zwracamy dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.
7. Jeśli w trakcie wycofania czasowego pojazdu z ruchu upłynął termin badania technicznego to musisz dostarczyć zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004 r. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.).


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk