Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXXI
Zniszczenie/zgubienie/kradzież tablic rejestracyjnych i wymiana na tablice z nowym numerem rejestracyjnym

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę - druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o wydanie tablic (-y) rejestracyjnych (-ej) z nowym numerem rejestracyjnym z tytułu zniszczenia/zgubienia/kradzieży" (WSO-34).

2. Zabierz ze sobą
• dowód osobisty,
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu lub jeśli jesteś jednym ze współwłaścicieli pojazdu zamiast pełnomocnictwa możesz złożyć oświadczenie, że działasz za zgodą większości współwłaścicieli,
• polisa OC (do wglądu).

3. Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu – jeśli była wydana,
w przypadku zagubienia tablic(y) - złożone przez właściciela oświadczenie o zagubieniu tablic(y) rejestracyjnych,
w przypadku kradzieży tablic(y) - zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic rejestracyjnych,
• w przypadku ich zniszczenia lub wymiany tablic musisz zwrócić tablice (tablicę) przy składaniu wniosku lub przy odbiorze wtórnika.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków)

Opłata administracyjna:
• za tablice rejestracyjne:
- na samochód - 80,00 zł (2 tablice),
- na przyczepę - 40,00 zł (1 tablica),
- na motocykl - 40,00 zł (1 tablica),
- na motorower - 30,00 zł (1 tablica),
• tablice indywidualne – 1 000,00 zł,
• tablice zabytkowe:
- samochodowe – 100,00 zł,
- motocyklowe – 50,00 zł,
• za blankiet dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł,
• za blankiet pozwolenia czasowego – 18,50 zł (na wniosek),
• komplet nalepek legalizacyjnych – 12,50 zł,
• nalepka kontrolna – 18,50 zł (dla pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli).

Opłata ewidencyjna:
• za dowód rejestracyjny – 0,50 zł,
• za pozwolenie czasowe – 0,50 zł,
• za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych – 0,50 zł,
• za nalepkę kontrolną – 0,50 zł.

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiania sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu z wpisanym rodzajem czynności, numerem VIN i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
c) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

CZAS OCZEKIWANIA

Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy – do 30 dni. Jeśli dowód będzie gotowy do odbioru otrzymasz SMS na numer telefonu podany we wniosku o rejestrację pojazdu. Możesz również sam sprawdzić stan realizacji produkcji dowodu na stronie www.info-car.pl

WAŻNE INFORMACJE

Na okres konieczny do wykonania tablic indywidualnych i zabytkowych wydawane są tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe.

W tym przypadku opłaty administracyjne są następujące:
• za blankiet pozwolenia czasowego – 13,50 zł (z urzędu), 18,50 zł (na wniosek),
• za tablice rejestracyjne:
- na samochód – 30,00 zł (2 tablice),
- na przyczepę – 15,00 zł (1 tablica),
- na motocykl – 12,00 zł (1 tablica),
- na motorower – 12,00 zł (1 tablica),
• nalepki na tablice tymczasowe – 12,50 zł.

Opłata ewidencyjna:
• za pozwolenie czasowe – 0,50 zł,
• za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych – 0,50 zł.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 75 ust. 2 i art. 75b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
• § 15 i § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.),
• § 4 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej orz ich wtórników (Dz. U. z 2016r. poz. 689).


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk