przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury dla osób z wadą słuchu

SZCZECIŃSKA KARTA RODZINNA

Karta może otrzymać każdy członek rodziny, w której na utrzymaniu rodziców jest przynajmniej dwójka dzieci własnych, przysposobionych lub w ramach rodziny zastępczej. Szczecińska Karta Rodzinna jest dla mieszkańców Szczecina.

Karta przysługuje na dzieci:
1) do 18 roku życia,
2) w przypadku pobierania nauki w szkole gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia,
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta wydawana jest na okres:
1) do dnia ukończenia 18 roku życia przez najstarsze dziecko albo
2) do ukończenia 24 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej w trybie stacjonarnym na podstawie ważnego zaświadczenia wydawanego przez szkołę lub aktualnej legitymacji szkolnej,
3) do dnia ważności orzeczenia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności albo
4) do dnia umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

Wniosek o wydanie karty może złożyć rodzic, pełnoletnie dziecko lub opiekun prawny dziecka. Posiadacz karty ma prawo do korzystania z ulg, zniżek wymienionych na stronie przyjaznyrodzinie.szczecin.pl. Szczecińska Karta Rodzinna może być biletem okresowym komunikacji miejskiej.

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:


1. dowód osobisty osoby, która pisze wniosek,
2. aktualne zdjęcia wszystkich,
3. w przypadku braku zameldowania w Szczecinie należy przedłożyć dokument potwierdzający zamieszkanie w Szczecinie (np. umowa najmu, rachunek za światło, gaz itp.),
4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – dokument potwierdzający orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
5. w przypadku dzieci/osób przebywających w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej.
6. w przypadku osób pełnoletnich, przebywających w dotychczasowej rodzinnej formie pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, o których mowa w art. 37 ustęp 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – oświadczenie potwierdzające ten fakt.

Gdzie załatwisz sprawę?
Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) sala nr 36.

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?
Wypełniasz wniosek BOI-72 o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Otrzymasz wniosek w Centralnej Informacji Urzędu Miasta albo w internecie na stronie Urzędu Miasta Szczecin eurzad.szczecin.pl

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?
Pomoc przy wypełnieniu wniosku otrzymasz w Centralnej Informacji Urzędu Miasta BOI przed salą nr 62.

Kolejne kroki w Urzędzie:
Przed wejściem do sali BOI nr 36 należy pobrać bilet SZCZECIŃSKA KARTA RODZINNA i oczekiwać na wywołanie swojego numeru. Można również umówić się na spotkanie w Urzędzie Miasta przez internet: www.eurzad.szczecin.pl

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek złóż w sali BOI nr 36 Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40. Wniosek wraz z załącznikami możesz także przesłać na adres Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?
Na Szczecińską Kartę Rodzinną trzeba czekać do 10 dni.

Odbiór SKR:
Szczecińską Kartę Rodzinną odbierzesz w Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 1 w Szczecinie (Brama Portowa).

Jak przedłużyć termin ważności karty?
Ponownie złóż wniosek w sali BOI nr 36 a po upływie 10 dni udaj się ze swoją Kartą do Punktu Obsługi Klienta ZDiTM przy ul. Wyszyńskiego 1 w Szczecinie (Brama Portowa), gdzie zostanie przedłużony termin ważności karty na kolejny okres.

Jak wyrobić duplikat i gdzie załatwić sprawy techniczne wynikające z funkcjonowania Szczecińskiej Karty Rodzinnej?
Wniosek o wydanie duplikatu SKR złóż w Punkcie Obsługi Klienta ZDiTM przy ul. Wyszyńskiego 1 w Szczecinie ( Brama Portowa) – twoja sprawa zostanie tam załatwiona. W Punkcie Obsługi Klienta ZDiTM przy ul. Wyszyńskiego 1 w Szczecinie (Brama Portowa) załatwisz również sprawy techniczne wynikające z funkcjonowania SKR.

Jaki dokument otrzymasz?/Jaką otrzymasz odpowiedź?
Szczecińską Kartę Rodzinną.

Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?
Szczecińska Karta Rodzinna wydawana jest bezpłatnie natomiast za wydanie duplikatu musisz zapłacić 10 zł.