przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury dla osób z wadą słuchu

STYPENDIA I ZASIŁKI

1. Stypendium

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 1. Jeśli twoja rodzina korzysta z pomocy MOPR to zaświadczenie z MOPR o zasiłku stałym lub okresowym.
 2. Jeśli rodzina nie korzysta z MOPR to :
  •    zaświadczenie o dochodach z miesiąca przed złożeniem wniosku (np. wniosek wrzesień, zaświadczenie sierpień)

Inne dokumenty np.

 1. kopia odpisu wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację
 2. kopia aktu zgonu małżonka albo rodzica gdy osoba sama wychowuje dziecko
 3. kopia orzeczenia sądu zobowiązująca do ponoszenia kosztów na dziecko przez jednego rodzica.

Gdzie załatwisz sprawę?

 1. w szkole prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin, do której chodzi uczeń albo
 2. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin Plac Armii Krajowej 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, w sali BOI nr 62.

Wniosek dotyczący stypendium składa się od 1 do 15 września - w ciągu roku gdy wystąpi zdarzenie losowe np. utrata pracy. Informacje otrzymasz w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

 1. "wniosek o przyznanie stypendium szkolnego"
 2. zaświadczenie z MOPR lub zaświadczenie o dochodach.

Dostaniesz wniosek w Centralnej Informacji Urzędu Miasta BOI przed salą nr 62 lub w internecie - eurzad.szczecin.pl

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?
Pomoc przy wypełnieniu wniosku otrzymasz w Centralnej Informacji Urzędu BOI przed salą nr 62.

Kolejny krok w Urzędzie:

Wypełniony wniosek złóż:

 1. w szkole prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin, do której chodzi uczeń
  albo

w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin Plac Armii Krajowej 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, w sali BOI nr 62 - nie musisz brać biletu z automatu przed salą BOI nr 62.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?
Sprawę załatwisz do 30 dni, sprawy trudne do 60 dni.

Jaki dokument otrzymasz?
Decyzję.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?
Odwołanie możesz złożyć do 14 dni od dnia w którym odebrałeś decyzję. Odwołanie złóż w UM Szczecin, my przekażemy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Uwaga!
Jeżeli mieszkasz na Prawobrzeżu możesz złożyć wniosek w Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w godzinach od 7.30 do 15.30. Sprawę załatwisz tak samo jak w Urzędzie Miasta Szczecin.

2. Zasiłek
Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 1. dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe np. protokół z Policji, straży pożarnej, akt zgonu
 2. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę.

Gdzie załatwisz sprawę?

 1. w szkole prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin, do której chodzi uczeń lub
 2. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin Plac Armii Krajowej 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, w sali BOI nr 62

Informacje otrzymasz w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

 1. "wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego"
 2. dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe
  albo
 3. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę

Dostaniesz wniosek w Centralnej Informacji Urzędu Miasta BOI przed salą nr 62 lub w internecie - eurzad.szczecin.pl.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?
Pomoc przy wypełnieniu wniosku otrzymasz w Centralnej Informacji Urzędu Miasta BOI przed salą nr 62.

Kolejne kroki w Urzędzie:
Wypełniony wniosek złóż

 1. w szkole prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin, do której chodzi uczeń albo
 2. w kancelarii w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin Plac Armii Krajowej 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, w sali BOI nr 62 nie musisz brać biletu z automatu przed salą BOI nr 62.

Wniosek może złożyć: rodzic, prawny opiekun, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.
Wniosek dotyczący zasiłku składasz w terminie do 2 miesięcy od zdarzenia losowego.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?
Sprawę załatwisz do 30 dni, sprawy trudne do 60 dni.

Jaki dokument otrzymamy?
Decyzję.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?
Odwołanie możesz złożyć do 14 dni od dnia w którym odebrałeś decyzję. Odwołanie złóż w UM Szczecin, my przekażemy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Uwaga!
Jeżeli mieszkasz na Prawobrzeżu możesz złożyć wniosek w Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w godzinach od 7.30 do 15.30. Procedura postępowania w Filii UM jest taka sama jak w UM Szczecin.