Procedury dla osób z wadą słuchu

Projekt Głusi w przestrzeni publicznej - link kieruje do serwisu zewnętrznego

UTRATA DOWODU OSOBISTEGO

Jak zgubisz lub ukradną Tobie dowód osobisty to musisz szybko zawiadomić o tym najbliższy urząd gminy. Jak jesteś za granicą to placówkę konsularną RP. Urząd daje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, które jest ważne do czasu wydania nowego (do 2 miesięcy).

Osoba, która utraciła dowód osobisty ma obowiązek wypełnić nowy wniosek o wydanie dowodu osobistego i złożyć w każdym urzędzie gminy (patrz procedura WYROBIENIE I ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO).

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

"FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO"

Gdzie załatwisz sprawę?

Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 w Wydziale Spraw Obywatelskich (WSO) w miejscu wskazanym przez Informację w sali nr 62 BOI do załatwienia tej sprawy, w poniedziałek w godz. 7.30 - 18.00, wtorek - piątek w godz. 7.30 - 16.00.

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

"FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO" w internecie na stronie: eurzad.szczecin.pl .

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?

Pomoc przy wypełnieniu wniosku otrzymasz w Informacji Urzędu Miasta w BOI sala nr 62.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Zgłoszenie utraty dowodu załatwiasz na miejscu - od razu.

Jaki dokument otrzymasz?

Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.

Czy musisz płacić za zgłoszenie utraty dowodu osobistego?

Sprawę załatwisz bezpłatnie.

Uwaga!

Jeżeli mieszkasz na Prawobrzeżu możesz złożyć zawiadomienie o utracie dowodu osobistego w Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w sali nr 02 w godzinach od 8.00 do 16.00. Sprawę załatwisz tak samo jak w Urzędzie Miasta Szczecin.

Utratę dowodu możesz zgłosić przez Internet (jeżeli masz podpis elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP.).
W placówce konsularnej utratę możesz zgłosić wysyłając list lub fax.Wydruk