przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury dla osób z wadą słuchu

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

Dowód osobisty lub paszport, stawiennictwo osobiste.

Gdzie załatwisz sprawę?

Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 (prawe skrzydło budynku) w Urzędzie Stanu Cywilnego, II piętro, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

Nie ma wniosku do załatwienia tej sprawy.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?

W Urzędzie Stanu Cywilnego urzędnik zna język migowy.

Kolejne kroki w Urzędzie:

Nie ma kolejki, pobierasz bilet z literą „X”, sprawę załatwisz w USC.
Tam składasz oświadczenie, ze nie ma przeszkód do ślubu. Sprawę załatwisz osobiście.
Dokumenty składa się najwcześniej 6 miesięcy , najpóźniej 1 miesiąc przed ślubem.
Jeżeli Twoja narzeczona/narzeczony jest cudzoziemcem i nie zna języka polskiego, musicie przyjść razem z tłumaczem przysięgłym.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Sprawa zostanie załatwiona na miejscu - od razu.

Jaki dokument otrzymasz?

Jeżeli ślub będzie zawierany w kościele, to otrzymasz zaświadczenie, które trzeba oddać księdzu. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?

Jeżeli kierownik USC odmówi udzielenia ślubu, możesz złożyć wniosek w terminie 14 dni do sądu rejonowego o podjęcie decyzji, czy małżeństwo może być zawarte.

Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?

Opłata - 84,00 zł za sporządzenie aktu małżeństwa.