przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury dla osób z wadą słuchu

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Nie trzeba pozwolenia na budowę do wykonania robót budowlanych takich, jak:

  1. remont istniejących budynków za wyjątkiem zabytków
  2. zmiana pokrycia dachu, remont instalacji elektrycznej, wodociągowej, grzewczej (nie dotyczy instalacji gazowej)
  3. docieplenie budynku o wysokości do 12 m

Jeżeli chcesz wykonać takie prace, to musisz je zgłosić.

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

  1. oświadczenie o prawie do nieruchomości
  2. szkice i rysunki - jeżeli urzędnik Ciebie o to poprosi

Gdzie załatwisz sprawę?
Sprawę załatwisz w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) sala nr 62,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Jakie druki musisz wype
łnić i gdzie je znajdziesz?

  1. zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
  2. oświadczenie o prawie do nieruchomości.

Wykaz prac budowlanych, które trzeba zgłosić i druki zgłoszenia oraz oświadczenia o prawie do nieruchomości otrzymasz w Centralnej Informacji Urzędu Miasta BOI przed salą nr 62 albo w internecie na stronie: eurzad.szczecin.pl

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?
Pomoc przy wypełnieniu zgłoszenia otrzymasz w Centralnej Informacji Urzędu Miasta BOI przed salą nr 62.

Kolejne kroki w Urzędzie:
Przed wejściem do sali BOI nr 62 należy pobrać bilet z automatu dotykając na ekranie hasło POZOSTAŁE SPRAWY i następnie hasło URBANISTYKA I ADMINISTRACJA BUDOWLANA. Bilet ma numer. Jak masz bilet to idziesz do sali BOI nr 62. Na sali czekasz na pokazanie się na tablicy świetlnej tego samego numeru co masz na bilecie i idziesz do stanowiska.
Można również umówić się na spotkanie w Urzędzie Miasta Szczecin na dzień i godzi­nę przez internet - eurzad.szczecin.pl
Jeżeli nie możesz przyjść do Urzędu można udzielić pełnomocnictwa. Za pełnomocnictwo pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, dzieciom, rodzicom i rodzeństwu są zwolnione z opłaty.

Ważne!
Zgłoszenie składa się przed rozpoczęciem robót budowlanych. Można je rozpocząć po 30 dniach od złożenia zgłoszenia, jeżeli Urząd nie zgłosi w tym terminie sprzeciwu.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?
Na załatwienie sprawy trzeba czekać do 30 dni.

Jaki dokument otrzymasz?/ Jaką otrzymasz odpowiedź?
Urząd nie wydaje decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych. Może zgłosić sprzeciw w terminie do 30 dni od złożenia przez Ciebie zgłoszenia.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?
Odwołanie możesz złożyć do 14 dni od dnia w którym odebrałeś decyzję.
Odwołanie złóż w UM Szczecin, my przekażemy dalej do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Czy musisz płacić za zgłoszenie robót budowlanych?
Zgłoszenie robót budowlanych jest bezpłatne.

Uwaga!
Jeżeli mieszkasz na Prawobrzeżu możesz załatwić sprawę w kancelarii Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w godzinach od 7.30 do 15.30. Sprawę załatwisz tak samo jak w Urzędzie Miasta Szczecin.