panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wymeldowanie

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Spraw Obywatelskich
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-IV
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE” lub "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka). Formularz w formie dokumentu elektronicznego – patrz uwagi pkt 5.
2. Dowód osobisty lub paszport.
3. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to pełnomocnik musi pokazać swój dowód osobisty lub paszport (nie musi mieć Twojego dowodu lub paszportu) oraz pisemne upoważnienie do wymeldowania – przykładowy wzór upoważnienia w załącznikach.

ILE ZAPŁACISZ

1. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o wymeldowaniu – 17,00 zł.
Możesz zapłacić kartą płatniczą w trakcie dokonania czynności, gotówką w kasie Urzędu, we wpłatomacie w sali 62 lub przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć dowód wpłaty.
2. Pełnomocnictwo w sprawie meldunkowej nie podlega opłacie skarbowej.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki.

WAŻNE INFORMACJE

1. Jeśli opuszczasz miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu jesteś zobowiązany wymeldować się.

2. Możesz wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego podczas zameldowania w nowym miejscu.

3. Możesz wymeldować się przez pełnomocnika, który jest zobowiązany okazać upoważnienie oraz swój dowód osobisty lub paszport.

4. Dzieci i osoby ubezwłasnowolnione może wymeldować ich przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

5. Formularz możesz złożyć elektronicznie jeśli posiadasz numer PESEL. Jeśli formularz składa pełnomocnik, to jest on zobowiązany dołączyć dodatkowo upoważnienie. Formularz meldunkowy musisz podpisać elektronicznie tj. podpisem kwalifikowanym lub zaufanym, lub osobistym. Formularz możesz złożyć poprzez profil zaufany.

Wymeldowanie elektroniczne

Szczegóły dotyczące założenia profilu zaufanego

Dostęp do formularza elektronicznego:

 1. Wymeldowanie z pobytu stałego
 2. Wymeldowanie z pobytu czasowego

PODSTAWA PRAWNA

• art. 24 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5, art. 33, art. 34 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2411),
• część II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk