panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Ambasador Szczecina

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Prezydenta Miasta
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 020, fax +48 91 42 45 120
    bpm@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BPM-I
Ambasador Szczecina

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 392/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 października 2014 r. w sprawie honorowego tytułu "Ambasador Szczecina" (zm. Zarządzenie Nr 23/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 556/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2018 r., Zarządzenie Nr 15/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 stycznia 2019 r., Zarządzenie Nr 175/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 maja 2019 r., Nr 250/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2020 r.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Zgłoszenie kandydatury do honorowego tytułu "Ambasador Szczecina" (BPM-1).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 5 lipca każdego roku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Prezydenta Miasta (BPM).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Honorowy tytuł "Ambasador Szczecina" ustanawia się w celu wyróżnienia za osiągnięcia oraz działalność przyczyniąjącą się do budowania pozytywnego wizerunku miasta Szczecina w kraju i za granicą. Tytułem tym wyróżnia się osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Honorowym tytułem "Ambasador Szczecina" wyróżnić można również obiekty ruchome (pojazdy, statki, żaglowce itp.), które promują miasto Szczecin.

3. Zgłoszenia kandydatur do honorowego tytułu "Ambasador Szczecina" przyjmowane są w formie wniosku.

4. Formularz wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin.

5. Wniosek można złożyć w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, przesłać drogą elektroniczną na adres: boi@um.szczecin.pl lub wypełnić i wysłać formularz interaktywny na stronie e-Urzędu UM Szczecin.

6. Uprawnieni do zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu "Ambasador Szczecina" są:
a) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem członków Kapituły,
b) osoby prawne,
c) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

7. Termin zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu "Ambasador Szczecina" upływa z dniem 31 maja każdego roku. W przypadku nadesłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego.

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2016/03/30, odpowiedzialny/a: Piotr Wachowicz, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2020/05/26 13:16:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2020/05/26 13:16:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/30 09:15:23 nowa pozycja

Wydruk