przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Najczęściej zadawane pytania - sprawy meldunkowe

Jakie należy przedłożyć dokumenty do zameldowania na pobyt stały?
Do dokonania czynności zgłoszenia pobytu stałego należy przedłożyć:

  • formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka),
  • dowód osobisty,
  • decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku
  • dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku -oryginały dokumentów,
  • zaświadczenie o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego, chyba że czynność zameldowania osoby na pobyt stały lub czasowy dokonywana jest z równoczesnym wymeldowaniem z poprzedniego miejsca pobytu
  • osoba małoletnia - odpis skrócony aktu urodzenia
  • w przypadku dokonywania czynności zameldowania za pośrednictwem pełnomocnika - pełnomocnoctwo w formie pisemnej oraz dowód osobisty pełnomocnika 
     

Jaki akt prawny reguluje dokonanie czynności zameldowania na pobyt stały?
Podstawę prawną w tej kwestii stanowi: art. 4 ust. 1, art. 5, art. 6, art. 9, art. 9a, art. 9b. art. 10, art. 11 - w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. Nr 139 poz. 993 z 2006 r. z późn. zm.).

Jakie dokumenty należy przedłożyć, gdy dzieci pozostają zameldowane pod innym adresem?
W takiej sytuacji wymagane jest oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu stałego dziecka złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich.

Jaki dokument potwierdzający tożsamość niepełnoletniego dziecka należy przedłożyć do zgłoszenia pobytu stałego?
Dokumentem dziecka, które nie posiada jeszcze dowodu osobistego jest odpis aktu urodzenia, który należy przedłożyć do dokonania tej czynności.

Jakiej wysokości pobierane są opłaty w związku z dokonaniem czynności zameldowania?
Opłaty nie pobiera się.

Jaki jest termin realizacji czynności meldunkowych?
Czynność zameldowania dokonywana jest w dniu zgłoszenia się zainteresowanego jeżeli posiada wymagany komplet dokumentów.

Gdzie należy się zgłosić aby zameldować się?
Jednostką odpowiedzialną za sprawy meldunkowe jest Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

Czynności meldunkowych dokonać można również w Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40

W jakich godzinach czynny jest Wydział Spraw Obywatelskich?
Wydział Spraw Obywatelskich w UM przy pl. Armii Krajowej 1 czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 18.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Filia UM przy ul. Rydla 39-40 czynna jest od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. W poniedziałki delegatura Wydziału Spraw Obywatelskich czynna jest od 7:30 do 18:00.

Kto potwierdza zgodę na zameldowanie na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego" na rzecz osoby meldującej się?
Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego", potwierdzenie faktu zamieszkiwania, które dokonywane jest przez najemcę, właściciela lokalu.

Co należy zrobić żeby zamienić pobyt czasowy w pobyt stały?

Jeżeli charakter pobytu osoby w lokalu zmienił się z czasowego w stały należy zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich i skrócić pobyt czasowy wypełniając formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” . Następnie należy dokonać zameldowania na pobyt stały zgodnie ze wskazaną na stronie procedurą: http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51215.asp?soid=5A04CD58F20B45AF851C1A07DEC47DDE

 

 

Wszczęcie postępowania administracyjnego o zameldowanie osoby

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o  zameldowanie?
Uprawnioną do złożenia wniosku o zameldowanie jest osoba, która mieszka w danym lokalu, a nie ma mozliwości dokonania czynności zameldowania na podstawie formularza meldunkowego.

Gdzie należy złożyć wniosek o  zameldowanie?
Wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Szczecin (pokoje 53, 54, 54A - parter), prawe skrzydło UM, plac Armii Krajowej 1 lub w filii UM na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40.

Jakie dokumenty należy przedłożyć w celu wszczęcia postępowania administracyjnego o zameldowanie?
Należy przedłożyć wniosek, który można otrzymać w Wydziale Spraw Obywatelskich, wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące", potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego (dotyczy osób spoza Szczecina, które dokonały czynności wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego) oraz uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej.

Wszczęcie postępowania administracyjnego o wymeldowanie

http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51217.asp?soid=4840DF11768449BB9E8354C2E391F787

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2007/04/16
odpowiedzialny/a:
Maciej Łabuń
wprowadził/a:
Tomasz Czerniawski
dnia:
2023/05/11 09:31:55
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/05/11 09:31:55 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2022/06/30 07:35:35 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2022/06/30 07:11:07 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/04/10 14:51:54 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 12:11:38 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:47:15 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2015/05/06 14:17:16 aktualizacja
Agnieszka Maksymowicz 2013/01/02 11:16:34 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2013/01/02 11:07:34 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2012/12/12 09:51:25 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2012/12/12 09:48:15 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2012/12/12 09:42:00 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2012/12/12 09:39:54 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2012/12/12 09:34:13 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2012/10/31 12:56:39 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2012/10/31 12:52:59 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2012/10/31 12:52:23 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2012/10/31 12:51:43 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2010/08/06 14:01:54 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2010/08/06 13:59:07 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2010/08/06 13:48:46 nowa pozycja
Andrzej Żbikowski 2009/04/30 10:20:01 nowa pozycja
Andrzej Żbikowski 2009/04/28 14:11:13 nowa pozycja
Agnieszka Maksymowicz 2007/05/15 10:43:36 nowa pozycja
EUrzadAdmin 2007/04/16 14:04:00
EUrzadAdmin 2007/04/16 13:27:39