Najczęściej zadawane pytania - sprzęt pływający

Jakiego rodzaju sprzęt pływający rejestruję się w Urzędzie Miasta?

Na podstawie art. 20 ust. 2 z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476, z 2019 r. poz. 125.), § 18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1559 z późn. zm.), art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2128, z 2018 r. poz. 1137, 1694, z 2019 r. poz. 125.) w Urzędzie Miasta Szczecin rejestrowany jest sprzęt pływający do połowu ryb na wodach śródlądowych (np. łodzie i pontony) należące do osób zamieszkałych w Szczecinie z wyłączeniem jednostek objętych obowiązkiem wpisu do rejestru polskich statków żeglugi śródlądowej.

Obowiązek wpisu do rejestru polskich statków żeglugi śródlądowej dotyczy posiadaczy jednostek o iloczynie długości i szerokości przekraczającym 20m2 oraz mocy silnika większej niż 20kW.

Opłata skarbowa za wydanie karty rejestracyjnej 17,00 zł.

Wydruk