przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Numer Tytuł procedury
BDO-I Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
BDO-II Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia / zawiadomienie o zmianach
BDO-III Wpis fundacji do bazy danych prowadzonej przez Biuro Dialogu Obywatelskiego
BDO-IV Realizacja zadania publicznego - Mała dotacja do 10.000 zł
BDO-V Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BDO-VI Wydanie wyciągu z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
BDO-VII Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
BDO-VIII Wpis stowarzyszenia do bazy danych prowadzonej przez Biuro Dialogu Obywatelskiego
BDO-IX Likwidacja stowarzyszenia
BDO-X Ankieta weryfikacyjna dla organizacji pozarządowych
BDO-XI Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
BDO-XII Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
BDO-XIII Wydanie opinii Prezydenta Miasta dotyczącej organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego
BDO-XIV Realizacja zadania publicznego - składanie wniosku z inicjatywy organizacji
BDO-XV Realizacja zadania publicznego - składanie oferty na otwarty konkurs ofert
BDO-XVI Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
BDO-XVII Wpis innej organizacji do bazy danych prowadzonej przez Biuro Dialogu Obywatelskiego
BDO-XVIII Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
BDO-XIX Wydanie wyciągu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
BDO-XX Wpis zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych
BDO-XXI Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
BDO-XXIII Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
BDO-XXIV Wgląd w akta
BDO-XXVI Postępowanie wyjaśniające w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami
BDO-XXVII Postępowanie wyjaśniające w ramach nadzoru nad fundacjami
BDO-XXVIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Dialogu Obywatelskiego
BDO-XXIX Aneksowanie zawartej umowy
BDO-XXX Wpis zmian w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
BDO-XXXV Wykreślenie z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
BDO-XXXVIII Wpis zmian w ewidencji stowarzyszeń zwykłych