Najczęściej zadawane pytania - zbiórki publiczne

Informujemy, że w dniu 18.07.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. poz 498 z 2014 r.). Obowiązek uzyskania pozwolenia organu administracji publicznej na prowadzenie zbiórki publicznej został zniesiony. Organizator zbiórki jest zobowiązany zgłosić i rozliczyć zbiórkę publiczną na portalu prowadzonym przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Dokładne informacje dostępne są na stronie www.zbiorki.gov.pl
Pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały udzielone, niezbędny do realizacji celu zbiórki i przedstawienia jej wyników.
 

Wydruk