Ankieta informacyjna

W trosce o podnoszenie jakości świadczonych usług w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców, chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat funkcjonowania Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie uwagi i opinie posłużą nam w usprawnieniu pracy.  Gorąco zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Sekretarz Miasta Szczecin
Ryszard Słoka

1. W jakim Wydziale/Biurze załatwił(a) Pan(i) sprawę

2. Czy sprawa została zrealizowana zgodnie z Pana(i) oczekiwaniami?

Tak
Nie

3.Które z wymienionych czynników w sposób najbardziej istotny wpływają na zadowolenie Pana(i) z świadczonych przez Urząd Miasta usług? (5-ocena najwyższa, 1-ocena najniższa)

CECHA
1
2
3
4
5
1. Kompetencje, fachowość
2. Osobiste zaangażowanie, troska o Klienta
3. Terminowość załatwienia sprawy
4. Udzielenie pełnej i wyczerpującej informacji
5. Dostęp do informacji o sposobie załatwiania sprawy
6. Inne:

4. Jaka jest Pana(i) ogólna ocena pracy Wydziału/Biura?

Bardzo dobra
Dobra
Zadowalająca
Niezadowalająca * poinformuj dlaczego, wypełniając dodtakowe pole, które znajduje się poniżej

* proszę podać dlaczego?

kod kontrolny: 

Wydruk