Zgodnie z now ustaw o ochronie danych osobowych, nie bdzie moliwy podgld licencji,zawiadcze i zezwole.