przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Formularze deklaracji elektronicznej (e-Deklaracja) na rok 2013

 

Instrukcja obsługi e-Deklaracji:

Dzięki e-Deklaracji Urzędu Miasta Szczecin istnieje możliwość zdalnego złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby posiadające kwalifikowany certyfikat klucza publicznego mogą załatwić sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie.

Przyciski funkcyjne formularza e-Deklaracji:


 1. Zapisz - umożliwia zapisanie wprowadzonych danych w trakcie pracy na swoim dysku lokalnym w formacie xml. Dzięki temu możliwe jest przerwanie procesu wypełniania deklaracji w dowolnym momencie i dokończenie w terminie późniejszym,
 2. Wczytaj - pozwala na wczytanie do formularza deklaracji zapisanych wcześniej danych na dysku lokalnym i dokończenie deklaracji lub wprowadzenie zmian.
 3. Zatwierdź - pozwala na zaakceptowanie wprowadzonych danych oraz wyliczonej opłaty.
 4. Przekaż bez podpisu – kończy cykl wprowadzania deklaracji poprzez nadanie jej numeru oraz przekazanie danych na serwer urzędu. Funkcję tę wybierają osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego. Osoby te winny złożyć do urzędu wydrukowaną i podpisaną deklarację.
 5. Wyślij z podpisem - kończy cykl wprowadzania deklaracji poprzez nadanie jej numeru, podpisanie deklaracji za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz wysłanie deklaracji na serwer urzędu. Należy wybrać własciwy certyfikat, funkcję tę wybierają osoby, które posiadają ważny kwalifikowany certyfikat w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262) Osoby te nie składają już do urzędu deklaracji papierowej.
 6. Drukuj do pliku – umożliwia zapisanie do pliku na swoim dysku lokalnym wydruku wypełnionego formularza deklaracji oraz jego wydruk na drukarkę. Wydruk w formacie pdf.
 7. Potwierdzenie – pozwala na zapisanie do pliku na swoim dysku lokalnym potwierdzenia wypełnienia deklaracji oraz jego wydruk na drukarkę. Wydruk w formacie pdf.
  e-Deklaracja DOP 1 - instrukcja [pdf]

e-Deklaracja DOP 2 bez załączników,  z 1 nieruchomością - instrukcja [pdf]

e-Deklaracja DOP-2 z załącznikami, z wieloma nieruchomościami - instrukcja [pdf]

 
   

Wymagania techniczne:

Obsługa e-Deklaracji  wymaga komputera o nastepującej minimalnej konfiguracji:
 

 • 1GB RAM (WindowsXP) lub 2GB RAM (Windows Vista/7)
 • 1GB wolnego miejsca na dysku
 • Java SE 7 (JRE7) 32 bit w najnowszej wersji
 • przeglądarki: Internet Explorer w wersji 8 i wyższej / Firefox / Chrome wraz z najnowszymi aktualizacjami.
ikonka-java Bezpłatne pobranie oprogramowania Java
Bezpłatny czytnik plików PDF
   
udostępnił:
wytworzono:
2013/05/15
odpowiedzialny/a:
wprowadził/a:
Tomasz Czerniawski
dnia:
2013/12/17 10:40:40
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2013/12/17 10:40:40
Tomasz Czerniawski 2013/09/27 12:45:14
Tomasz Czerniawski 2013/09/25 10:15:38
Danuta Paśnik 2013/09/25 10:13:22 dodanie komunikatu o pracach konserwatorskich
Tomasz Czerniawski 2013/06/04 10:17:35
Tomasz Czerniawski 2013/06/03 13:36:22
Tomasz Czerniawski 2013/06/03 13:15:15
Tomasz Czerniawski 2013/06/03 13:04:40
Ewa Szynkowska 2013/06/03 09:27:48
Ewa Szynkowska 2013/06/03 09:16:39
Ewa Szynkowska 2013/06/03 09:13:25
Ewa Szynkowska 2013/06/03 09:08:45
Tomasz Czerniawski 2013/06/03 09:00:22
Tomasz Czerniawski 2013/06/03 08:58:15
Tomasz Czerniawski 2013/06/03 08:54:02
Ewa Szynkowska 2013/06/01 20:32:22
Ewa Szynkowska 2013/06/01 20:30:14
Ewa Szynkowska 2013/06/01 20:28:37
Ewa Szynkowska 2013/06/01 20:27:10
Ewa Szynkowska 2013/06/01 20:24:10
Ewa Szynkowska 2013/06/01 20:15:32
Ewa Szynkowska 2013/06/01 20:15:11
Ewa Szynkowska 2013/06/01 20:08:05
Ewa Szynkowska 2013/06/01 20:06:17
Ewa Szynkowska 2013/06/01 20:05:29
Ewa Szynkowska 2013/06/01 19:59:43
Ewa Szynkowska 2013/06/01 19:59:31
Ewa Szynkowska 2013/06/01 19:41:46
Ewa Szynkowska 2013/06/01 19:32:15
Ewa Szynkowska 2013/06/01 19:31:11
Ewa Szynkowska 2013/06/01 19:28:34
Ewa Szynkowska 2013/06/01 19:25:18
Ewa Szynkowska 2013/06/01 18:45:06
Ewa Szynkowska 2013/06/01 18:41:05
Ewa Szynkowska 2013/06/01 18:16:26
Tomasz Czerniawski 2013/05/31 14:41:42
Tomasz Czerniawski 2013/05/30 21:51:19
Tomasz Czerniawski 2013/05/30 21:47:16
Ewa Szynkowska 2013/05/29 16:58:51
Ewa Szynkowska 2013/05/29 16:53:04
Tomasz Czerniawski 2013/05/29 14:51:58
Tomasz Czerniawski 2013/05/29 14:39:33
Tomasz Czerniawski 2013/05/29 14:31:53
Tomasz Czerniawski 2013/05/29 14:13:16
Tomasz Czerniawski 2013/05/29 14:08:18
Tomasz Czerniawski 2013/05/29 10:57:30
Tomasz Czerniawski 2013/05/29 10:49:18
Sławomir Klimek 2013/05/15 00:11:44