przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

TAXI Informacje

Ważna informacja dla kierowców  wykonujących przewozy osób

Do 31 marca br. przedsiębiorcy posiadający licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

  • taksówką
  • samochodem osobowym
  • pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

są zobowiązani do przedłożenia w Urzędzie Miasta Szczecin, dokumentów kierowców potwierdzających spełnienie poniższych wymagań:

  • aktualne zaświadczenie o niekaralności - w oryginale,
  • Kopia prawa jazdy (prawo jazdy wydane w języku innym niż polski powinno zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),
  • Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz.
Wniosek BOI-77A - do pobrania na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu.

W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorców dokumentów, lub niespełnienia warunków wskazanych powyżej, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. - . będą nieważne.

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2014/04/07
odpowiedzialny/a:
Wyrwicz-Łydzińska Aleksandra
wprowadził/a:
Tomasz Czerniawski
dnia:
2024/02/05 14:11:13
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2024/02/05 14:11:13 nowa informacja
Tomasz Czerniawski 2024/02/05 14:09:45 nowa informacja
Krzysztof Klusek 2022/08/03 12:59:07 dodano hiperłącze
Andrzej Żbikowski 2021/08/06 12:05:55
Tomasz Czerniawski 2018/12/12 14:06:51
Tomasz Czerniawski 2016/08/17 09:11:16
Mateusz Kozakiewicz 2014/04/07 12:31:20
Mateusz Kozakiewicz 2014/04/07 12:26:20
Mateusz Kozakiewicz 2014/04/07 12:09:39