Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WK-IX
Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych

Podstawa prawna: na podstawie art. 34 - 37 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej" (WK-9).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.
  2. Decyzję zakazującą odbycia imprezy doręcza się organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

  1. Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2016/04/05, odpowiedzialny/a: Joanna Leszczyńska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2021/06/30 12:01:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/06/30 12:01:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/05 10:22:28 nowa pozycja

Wydruk