przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXVI
Zgłoszenie zmiany adresu do korespondencji

Podstawa prawna: art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie zmiany adresu do korespondencji” (BOI-61).

2. Do wglądu:
• dowód osobisty wnioskodawcy.

II.OPŁATY:

1. Za dokonanie zmiany adresu do korespondencji opłaty nie pobiera się.

2. Opłata skarbowa:
- za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł,
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI

1. Zgłoszenie zmiany adresu do korespondencji można dokonać:
- osobiście w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów,
- poprzez pełnomocnika (należy dołączyć pełnomocnictwo i okazać do wglądu dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika),
- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP lub za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym,
- korespondencyjnie poprzez operatora pocztowego.

2. Przedsiębiorca posiadający wpis do CEIDG powinien dokonać zgłoszenia zmiany adresu do korespondencji odrębnym wnioskiem CEIDG-1 (art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla przedsiębiorców).
 

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/04
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/05/11 09:25:29
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/05/11 09:25:29 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/04 07:05:46 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/03 13:28:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:59:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/07 10:03:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/16 12:21:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:32:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 10:04:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/20 08:14:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/20 07:30:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/04 07:56:40 nowa pozycja