panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-X
Ankieta weryfikacyjna 2020

Podstawa prawna: art. 8 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019r. poz. 713 t.j., zm. z 2020r. poz. 695, poz. 1086). Art. 12-15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 t.j., zm. z 2020r. poz. 695, poz. 1086). § 4 ust. 1 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XII/442/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Ankieta weryfikacyjna 2020” (BDO-7)
2. Załączniki:
• opis potrzeb/oczekiwań organizacji wobec urzędu np. szkoleniowych, warsztatowych, związanych z pandemią COVID-19,
• wykaz terenowych jednostek organizacyjnych, wraz z danymi teleadresowymi,
• przedsięwzięcia organizacji zrealizowane w 2019 roku.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk