Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XXXV
Udostępnienie informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie

Podstawa prawna: art. 100 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2075).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o udostępnienie informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie sporządzony zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2075)"

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
2. Organ odmawia udostępnienia informacji geologicznej w przypadku stwierdzenia, że wyłączne prawo do nieodpłatnego wykorzystywania danej informacji geologicznej przysługuje temu, kto poniósł koszt wykonania prac geologicznych prowadzonych na mocy decyzji wydanych na podstawie ustawy Prawo górnicze i geologiczne lub, że informacja geologiczna może być udostępniona za wynagrodzeniem.


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk