Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XXXV
Udostępnienie informacji geologicznej

Podstawa prawna: art. 100 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2075).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji geologicznej” (WOŚr-38).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
2. Organ odmawia udostępnienia informacji geologicznej w przypadku stwierdzenia, że wyłączne prawo do nieodpłatnego wykorzystywania danej informacji geologicznej przysługuje temu, kto poniósł koszt wykonania prac geologicznych prowadzonych na mocy decyzji wydanych na podstawie ustawy Prawo górnicze i geologiczne lub, że informacja geologiczna może być udostępniona za wynagrodzeniem.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/05/17, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/02/06 09:10:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/02/06 09:10:24 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/03 14:53:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 07:42:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/10 12:21:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 09:50:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:27:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/05 13:28:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/08/07 09:13:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/02/02 13:00:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 13:26:55 nowa pozycja