panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WK-V
Nadanie tytułu Mecenasa Kultury Szczecina

Informujemy, że w roku bieżącym oraz latach następnych zmianie ulegnie termin dokonywania zgłoszeń kandydatur do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina oraz termin ogłoszenia laureata tego tytułu.

Powyższe jest efektem podjęcia przez Radę Miasta Szczecin w dniu 23 lutego br. uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin. Obecnie trwająprace mające na celu ujednolicenie zapisów Uchwały Nr XXV/612/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina z uchwałąw sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin w nowym brzmieniu.

O nowych zasadach oraz obowiązujących terminach na składanie wniosków będziemy Państwa informować z odpowiednim wyprzedzeniem. Nabór wniosków nastąpi jednak nie wcześniej niż w miesiącu kwietniu. Wszystkie dotychczas złożone zgłoszenia zostaną uwzględnione i rozpatrzone zgodnie z procedurą.


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk