przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Urząd Stanu Cywilnego
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
  usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-XIV
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Podstawa prawna: art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2082).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wglądu:

 • dowody osobiste rodziców,
 • odpis zupełny aktu urodzenia jeżeli dziecko urodziło się poza Szczecinem.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa Kierownik USC w terminie 7 dni powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem oraz matkę dziecka o przyczynach odmowy i poucza o możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

VI. UWAGI:

 1. W chwili rejestracji sprawy załatwia się w pokoju 211a, tel. (91) 42 45 252 lub Urząd Stanu Cywilnego – Filia ul. Rydla 39/40, pok. 21, tel. 91 462 95 55 lub 91 463 74 17.
 2. Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest potwierdzenie przez matkę ojcostwa dziecka.
udostępnił: Urząd Stanu Cywilnego, wytworzono: 2016/04/06, odpowiedzialny/a: Karol Lipiński, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/10/25 11:46:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:46:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/09/11 11:50:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/07/31 10:13:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/02 10:22:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/02 09:10:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 10:00:38 nowa pozycja