Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Rewitalizacji
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 43 51 183, fax +48 91 42 45 035
    br@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BR-IV
Wgląd w akta

Podstawa prawna:art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wgląd w akta, sporządzanie z nich notatek, kopii, wydanie kopii akt sprawy lub odpisu, wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów oraz uwierzytelnienie odpisów lub kopii akt sprawy administracyjnej / cywilnej” (BR-2).

II. OPŁATY:

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów.
Opłata skarbowa:
• od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej).
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Rewitalizacji (BR)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa umożliwienia stronie wglądu w akta, sporządzania z nich notatek, kopii, wydania uwierzytelnionej kopii akt sprawy następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bądź Wojewody Zachodniopomorskiego, jeżeli stanowią tak ustawy szczególne - za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

udostępnił: Biuro Rewitalizacji, wytworzono: 2019/03/26, odpowiedzialny/a: Olga Wasieńko-Stefanowska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2021/11/19 11:57:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/11/19 11:57:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/09/13 08:50:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/24 08:35:20 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/19 07:30:06 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/18 12:16:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/30 08:07:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/30 08:07:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/02 14:51:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/27 08:39:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/26 07:57:12 nowa pozycja

Wydruk