panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-VIII
Wpis stowarzyszenia do bazy danych prowadzonej przez Biuro Dialogu Obywatelskiego

Podstawa prawna: art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 210 z późn. zm.), art. 5 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450, 650, 723).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Załączniki:
• postanowienie Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie do rejestru stowarzyszeń,
• statut stowarzyszenia.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Nie dotyczy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk