przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 110, fax +48 91 42 45 690
  wzkiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZKiOL-II
Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2305 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

A. "Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny" (WZKiOL-2);
B. Załączniki (w zależności od sytuacji):

1. Wniosek - oświadczenia WZKiOL-3 lub WZKiOL-8 *
2. Zaświadczenie z jednostki wojskowej lub wojskowego centrum rekrutacji o odbywaniu czynnej służby wojskowej.
3. Odpis skróconego aktu urodzenia dziecka;(ksero)
4. Odpis skróconego aktu małżeństwa; (ksero)
5. Zaświadczenie o wysokości zarobków współmałżonka (żony, męża) *.
6. Oświadczenie o wspólnym prowadzeniu rodziny (partner, partnerka) *
7. Zaświadczenie o dochodach partnera lub partnerki. *
8. Zaświadczenie o pobieraniu świadczenia na dziecko (500+) – ksero decyzji ze Szczecińskiego Centrum Świadczeń.
9. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu żony jako osoby bezrobotnej z prawem lub bez prawa do zasiłku.
10. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o nie zarejestrowaniu osoby jako bezrobotnej.
11. Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez żonę.

C. Do wglądu:

 • dokumenty tożsamości zainteresowanych osób.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Żołnierz oraz osoba z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać:

 • żołnierz, który aktualnie odbywa czynną służbę wojskową.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.

Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
wytworzono:
2016/02/22
odpowiedzialny/a:
Witold Daniłkiewicz
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/04/04 13:00:12
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/04/04 13:00:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/14 10:41:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/04/30 09:22:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/23 09:25:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/20 14:42:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/02/22 09:07:02 nowa pozycja