panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-VIII
Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz Zarządzenie Nr 227/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” – przykładowy wzór wniosku określono w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.

II.OPŁATY:

Zobowiązany do udzielenia informacji publicznej zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wg stawek zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:

1) koszt kserokopii/wydruku oraz koszt skanu (w przypadku konieczności uprzedniego skopiowania dokumentu w związku z przygotowaniem do zeskanowania) :
a)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-4 - 0,06 zł/odbitka,
b)czarno-białej/czarno-białego w formacie A-3 - 0,12 zł/odbitka;

2) koszt kserokopii/wydruku:
a)kolorowej/kolorowego w formacie A-4 - 0,16 zł/odbitka,
b)kolorowej/kolorowego w formacie A-3 - 0,32 zł/odbitka;

3) zapis na jednej płycie CD-ROM, DVD wraz z nośnikiem - 1,20 zł;
4) zapis na pendriv’ie wraz z nośnikiem – 15 zł.

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: PKO BP S.A. 07 1020 4795 0000 9602 0277 8546.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni, a jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/05/12, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2020/12/09 10:48:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2020/12/09 10:48:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/08/19 11:50:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/14 12:12:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 07:54:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:17:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/07/17 13:55:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/10 13:13:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/06/16 09:41:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/12 13:42:18 nowa pozycja

Wydruk