Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-CIX
Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

GDZIE ZAŁATWISZ:

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w pokoju 54A (prawe skrzydło Urzędu).

PRZYGOTUJ:

1. „Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania” właściwy dla określonego obywatelstwa (patrz ważne informacje - pkt 3).
2. Załącznik - pisemna informacja dotycząca miejsca zamieszkania, w której należy wykazać, że Szczecin stanowi centrum życiowej aktywności i w nim koncentrują się interesy osobiste i majątkowe oraz dokumenty potwierdzające zamieszkanie, np. umowa najmu lokalu, rachunki za media, potwierdzenie złożenia zeznania podatkowego, deklaracji dot. wywozu śmieci.

ILE ZAPŁACISZ:

Brak opłaty.

CZAS OCZEKIWANIA:

5 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Kiedy stosujesz procedurę:
a) jeśli posiadasz obywatelstwo polskie, masz prawa wyborcze:
- mieszkasz w Szczecinie, ale nie posiadasz zameldowania na pobyt stały w Szczecinie,
- mieszkasz w Szczecinie i jesteś zameldowany na pobyt stały w Szczecinie, ale mieszkasz w Szczecinie pod innym adresem,
- nigdzie nie mieszkasz (nie masz nigdzie zameldowania na pobyt stały), ale stale przebywasz w Szczecinie,
b) jeśli posiadasz obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (nie posiadasz obywatelstwa polskiego) lub jesteś obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jesteś uprawniony do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej:
- stale mieszkasz w Szczecinie i jesteś zameldowany na pobyt stały w Szczecinie,
- stale mieszkasz w Szczecinie, ale jesteś zameldowany na pobyt stały w innym mieście w Polsce,
- nigdzie nie mieszkasz (nie masz nigdzie zameldowania na pobyt stały), ale stale przebywasz w Szczecinie,

2. Jeśli masz obywatelstwo polskie i jesteś zameldowany na pobyt stały w Szczecinie, to nie musisz składać wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania – zameldowanie na pobyt stały powoduje automatyczne wpisanie do rejestru wyborców.

3. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B.
Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich – należy wypełnić wniosek przeznaczony do wpisu do części A.
Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej - należy wypełnić wniosek przeznaczony do wpisu do części B.

4. Wpisanie do rejestru wyborców powoduje, że jesteś wpisany na stałe – nie musisz przed każdymi wyborami składać nowego wniosku.

5. Sprawa kończy się wydaniem decyzji o ujęciu lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania. Na decyzję odmawiającą możesz złożyć skargę do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem prezydenta miasta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.).
 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Obywatelskich, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Andrzej Żbikowski, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2023/08/11 11:42:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/08/11 11:42:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/12/22 14:48:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/31 09:09:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 18:04:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/18 13:15:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/13 14:40:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/30 07:59:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/29 13:28:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/06 15:08:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/06 13:19:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/06 13:19:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:56:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 12:13:27 nowa pozycja