Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-CIX
Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

GDZIE ZAŁATWISZ:

Wydział Spraw Obywatelskich – pokój 54A (prawe skrzydło Urzędu).

PRZYGOTUJ:

1. „Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A/B” (WSO-6).
2. Załączniki:
a) kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
b) „Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców” (WSO-7),
c) pisemna informacja dotycząca miejsca zamieszkania, w której należy wykazać, że Szczecin stanowi centrum życiowej aktywności i w nim koncentrują się interesy osobiste i majątkowe oraz dokumenty potwierdzające zamieszkanie, np. umowa najmu lokalu, rachunki za media, potwierdzenie złożenia zeznania podatkowego, deklaracji dot. wywozu śmieci.

ILE ZAPŁACISZ:

Brak opłaty.

CZAS OCZEKIWANIA:

5 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Informacja dotycząca wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A/B (WSO-6).
Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B.
Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich.
Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Jeśli masz obywatelstwo polskie i jesteś zameldowany na pobyt stały w Szczecinie, to nie musisz składać wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców Miasta Szczecin – zameldowanie na pobyt stały powoduje automatyczne wpisanie do rejestru wyborców.

3. Jeśli masz obywatelstwo polskie i nie jesteś zameldowany na pobyt stały w Szczecinie, ale mieszkasz w Szczecinie i masz prawa wyborcze, to możesz być wpisany do rejestru wyborców Miasta Szczecin jeśli złożysz wymagane dokumenty.

4. Jeśli nie masz obywatelstwa polskiego, ale jesteś obywatelem Unii Europejskiej i mieszkasz na stałe w Szczecinie oraz jesteś uprawniony do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, to jeśli chcesz być wpisany do rejestru wyborców Miasta Szczecin musisz złożyć wymagane dokumenty (nawet jeśli jesteś zameldowany na stałe w Szczecinie -zameldowanie na pobyt stały nie powoduje automatycznego wpisania do rejestru wyborców).

5. Wpisanie do rejestru wyborców powoduje, że jesteś wpisany na stałe – nie musisz przed każdymi wyborami składać nowego wniosku.

6. Sprawa kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o wpisaniu do rejestru wyborców lub odmowie wpisania do rejestru wyborców. Od decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców służy skarga do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem prezydenta miasta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 ze zm.).

udostępnił: Wydział Spraw Obywatelskich, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Maciej Łabuń, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2021/12/22 14:48:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/12/22 14:48:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/31 09:09:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 18:04:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/02/18 13:15:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/13 14:40:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/30 07:59:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/29 13:28:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/06 15:08:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/06 13:19:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/06 13:19:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:56:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 12:13:27 nowa pozycja

Wydruk