przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Urząd Stanu Cywilnego
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
    usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-VI
Rejestracja zgonu

GDZIE ZAŁATWISZ

Rejestracji zgonu możesz dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie w pokoju 220.
Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.

PRZYGOTUJ

1. Kartę zgonu wydaną przez służbę zdrowia.
2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.
3. Zabierz ze sobą:
• Dokument stwierdzający tożsamość.

ILE ZAPŁACISZ

Brak opłaty.
Opłata za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki.
Po rejestracji zgonu wydawany jest 1 skrócony odpis aktu zgonu.

WAŻNE INFORMACJE

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
• małżonek lub dzieci zmarłego;
• najbliżsi krewni lub powinowaci.

Zgłoszenia zgonu można dokonać działając przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy.

PODSTAWA PRAWNA

art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2023.1378 t.j.).
 

udostępnił:
Urząd Stanu Cywilnego
wytworzono:
2016/04/06
odpowiedzialny/a:
Anna Żbikowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/11/16 14:22:34
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/11/16 14:22:34 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/11/16 08:57:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:42:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/02 09:02:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/28 08:41:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/27 08:58:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 09:11:55 nowa pozycja